Hur mina läsare vill höra från mig

Resultatet av enkäten "Hur mina läsare vill höra från mig"
Hur mina läsare vill höra från mig

Jag har den senaste tiden funderat en hel del på hur jag ska fördela min tid. Det är viktigt för mig att hinna skriva nya böcker samtidigt som jag vill hålla kontakten med mina läsare. Eftersom jag var osäker på bästa sättet att göra det så satte jag upp en enkät som mina läsare fick svara på. Resultatet kan du se i bilden.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det varierar från läsare till läsare hur de vill höra från mig. Jag hade inte med det som ett val här, men det finns också läsare som mailar mig direkt.

Hälften föredrar nyhetsbrev, en tredjedel min facebooksida och resten fördelas mellan bloggen och instagram. Därför kommer jag inte sluta med nyhetsbrevet. Min tanke just nu är att lägga längre inlägg på bloggen som jag i nyhetsbrevet sammanfattar med en länk till bloggen. På facebooksidan kommer jag också länka till bloggen, men också lägga in kortare inlägg. Instagram kommer nog fortsätta som nu med kortare inlägg kring vad jag gör, recensioner av mina böcker och annat som jag tror intresserar mina läsare.

Vad tror du om de planerna?